๏ปฟ
free counters
Start 8 Jun.2011

 


ดอกปีบ

สภาการพยาบาลได้กำหนดให้ใช้ "ดอกปีบ" เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ . 2534 เป็นต้นมา เนื่องจาก "ดอกปีบ" เป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอม ต้นปีบเป็นไม้ยืนต้น ขึ้นได้ในที่ดินแห้งแล้ง ราก ลำต้น และดอกใช้เป็นสมุนไพรได้ เปรียบกับพยาบาลในชุดสีขาว ผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดี ประดุจกลิ่นหอมของดอกปีบ และพร้อมที่สร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของดอกปีบ
ตะเกียงไนติงเกล
หมายถึง ความเมตตา

 
เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
ประวัติ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
อาคาร / สถานที่

แผนที่ตั้ง
เพลง